Amstelveense-minima
 


 Participatiewet

Sinds 2015 is er de Participatiewet. Deze is bedoeld om meer mensen naar werk te begeleiden die het zonder ondersteuning niet redden op de arbeidsmarkt.

Wet open overheid (Woo): tien tips voor gemeenten


Uitspraak rechtbank over huisbezoek Amstelveen in kader Participatiewet
Maatschappelijke opvang/beschermd wonen gemeente Amsterdam
Gevangen in de bijstand - rapport FNV Uitkeringsgerechtigden
Uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB) over bijstand

 

Antwoorden minster Schouten op kamervragen Gijs van Dijk (PvdA) over onrecht in de bijstand 11-3-2022
Uitspraak Centrale Raad van Beroep (CvB) over toepassing Participatiewet


Stimulansz - Breed Offensief voor arbeidsgehandicapten - handleiding voor de gemeente


Nationale Ombudsman: onderzoek jongeren 18-21 jaar in de bijstand
Cedric - video Participatiewet


Rijksoverheid.nl - ParticipatiewetTuchtrecht deurwaarders juli-dec 2022

 


Uitspraak rechtbank Amsterdam over toekenning Besluit Bedrijfsondersteuning Zelfstandigen (BBZ) gemeente Amstelveen