Amstelveense-minima
 

Over ons

Welkom op onze nieuwe website www.amstelveense-minima.nl! Een website die met nieuws en praktische informatie Amstelveners met een laag inkomen (circa zesduizend inwoners) op weg helpt. Het doolhof aan wetten, regelingen en toeslagen wordt namelijk steeds ingewikkelder. Denk aan de huur- en zorgtoeslag, de (bijzondere) bijstand, de energietoeslag en de Participatiewet.

Ook leggen we uit wanneer u een beroep kunt doen op bijvoorbeeld de Voedselbank en Kledingbank en kwijtschelding kunt aanvragen voor gemeentelijke belastingen. Uit recent onderzoek blijkt zestig tot zeventig procent van de Amstelveeners die hier recht op hebben, geen gebruik maakt van deze regelingen. Dit heeft vooral te maken met de onduidelijke, moeilijke te vinden informatie en de ingewikkelde aanvraagprocedures.


 

www.amstelveense-minima.nl is een initiatief van Wil Roode en Bart Stam. Wil is zeer bekend met de dagelijkse problemen van minima. De oud-politierechercheur is bestuurslid en intaker van de Voedselbank Amstelveen en FNV-kaderlid van de afdeling Groot Amsterdam van de Landelijke Werkgroep Uitkeringsgerechtigden. Ook als lid van de Cliëntenraad Minima en de Participatieraad Sociaal Domein, burgerraadslid in Amstelveen en medewerker van de SP Hulpdienst heeft zij zich altijd ingezet voor mensen die het financieel moeilijk hebben.


Ons team

Wil Roode
Bart Stam
Pieter Meeuwse
Sem Giesbers


Bart Stam

Bart Stam werd geboren in Oss. Vooral van zijn vader, die ruim dertig jaar bij farmaciebedrijf Organon werkte, leerde hij veel over armoede en onrecht in de wereld. Als PvdA-gemeenteraadslid zette zijn vader zich in voor de fatsoenlijke huisvesting en maatschappelijke integratie van Turkse fabrieksarbeiders en hun gezinnen. Na zijn pensionering maakte zijn vader vluchtelingen uit Somalië en Ethiopië wegwijs in de complexe Nederlandse samenleving.
Na de middelbare school trad Bart eind 1979 in dienst bij de Arnhemsche Courant. In 1981 ging hij naar de Academie voor Journalistiek in Tilburg waar hij in 1984 afstudeerde. Van 1985 tot 2005 werkte hij, met een korte onderbreking als freelance journalist, als redacteur bij Technisch Weekblad. In 2005 werd hij hoofdredacteur van Maritiem Nederland. Een functie die Bart in 2008 verruilde voor hoofdredacteurschap van ‘Zeehavens Amsterdam’ en de internationale editie ‘Amsterdam Seaports’’. In 2014 werd hij freelance journalist en tekstschrijver. Door teruglopende opdrachten moest Bart eind 2020 noodgedwongen stoppen als ZZP’er. Sindsdien heeft hij een bescheiden prepensioen. Hij is vrijwilliger voor de SP Amstelveen en het Max Euwe Centrum in Amsterdam.
Geïnspireerd door Wil Roode, die zich al jaren onvoorwaardelijk inzet voor deze doelgroep, is Bart meer betrokken geraakt bij minima in Amstelveen. Als medewerker van deze website wil hij Amstelveners helpen die moeten rondkomen van een minimuminkomen, geen omvangrijk netwerk hebben en moeite hebben met de steeds complexere (digitale) overheidsinformatie.

Wil Roode

Een vakbond voor mensen met een uitkering ligt niet voor de hand. Veel mensen met een uitkering hebben helemaal geen geld om een dure rechtsbijstandverzekering  af te sluiten. Als de overheid ‘ je werkgever’ is en die daarnaast als taak heeft om je in de gaten te houden of je je wel aan de regels van de wet houdt is er iets mis gegaan in het sociale zekerheidsstelsel. Als voormalig jeugd - en zedenrechercheur ben ik bij veel mensen thuis geweest en heb veel ellende en armoede gezien. Wat er niet klopt in Nederland is dat verdachten van strafbare feiten meer rechten hebben dan mensen met een bijstandsuitkering. Daarom ben ik, nadat ik ben gestopt met werken mij gaan inzetten voor mensen die geen stem hebben of bang zijn voor de overheid. En ben ik werkzaam als vrijwilliger voor de vakbond FNV Uitkeringsgerechtigden. Mensen die hulp nodig hebben kunnen dit krijgen van de vakbond en daarnaast is het belangrijk dat mensen weten wat hun rechten zijn